Co to są zielone chwasty?

Co to są zielone chwasty?

18 kwietnia 2018 Wyłącz przez Lukasz

Użytki zielone, jak łąki oraz pastwiska to tereny, które również mogą zostać zaatakowane przez chwasty. Potocznie określa się je mianem chwastów zielonych, których obecność może okazać się szkodliwa nie tylko dla konkurencyjnych roślin. Jak się okazuje niepozornie rosnący na łące chwast zielony może mieć negatywne oddziaływanie na zdrowie zwierząt, ale także i ludzi. Bowiem na terenach zielonych znajduje się wiele gatunków chwastów wykazujących działanie trujące. Zjedzone przez pasące się na łąkach zwierzęta mogą przyczynić się do wielu schorzeń.

Idąc dalej tym torem, substancje toksyczne przechodzą do produktów zwierzęcych, tym samym narażając również człowieka na zatrucia. Zatem obecność chwastów zielonych nie jest pożądanym zjawiskiem. Co gorsza panujące na łąkach warunki, zła żyzność, nieodpowiednia wilgotność gleby, a także często nieracjonalne użytkowanie przyczyniają się do rozrostu tych szkodliwych gatunków. Ważne jest użycie odpowiednich środków chwastobójczych Chwastox, które pozwolą ograniczyć namnażanie się tego typu chwastów. A w razie konieczności usuwać je z całego użytku zielonego, jak również z okalających nieużytków.

Niestety w tym wypadku nie chodzi tylko o estetykę, czy zaburzenie urodzaju. Chwasty zielone nie są pożądanymi roślinami. Ich szkodliwość jest uzależniona od danego gatunku, ale też ilości osobników na jednym terenie. Niemniej jednak stanowią silną grupę szkodliwych patogenów, których należy zdecydowanie się pozbywać z użytkowanych łąk, pastwisk, czy traw.