Ścierniska po zbiorach roślin uprawnych

Ścierniska po zbiorach roślin uprawnych

23 kwietnia 2018 Wyłącz przez Lukasz

Intensywne prace na polu w okresie letnim nie oznaczają końca prac. Żniwa bowiem informują, że za chwile będzie można rozpocząć kolejne pożniwne uprawy. Choć wydawać by się mogło, że ściernisko jest łatwym do obróbki terenem, to jednak warto się do niej dobrze przygotować. Wielu rolników odkłada na dalszy plan tego typu działania, głównie ze względu na inne ważne do wykonania zadania na roli. Niemniej jednak dla zapewnienia urodzaju i zwiększenia wartości gleby konieczne jest zaplanowanie uprawek pożniwnych.

W tym celu prace powinno się rozpocząć w krótkim odstępie od zbiorów. Jest to uwarunkowane kilkoma ważnymi kwestiami, które jednocześnie wskazują jak niekorzystnie wpływa na pole nieuprawianie ścierniska. Mianowicie pozostawienie pola po żniwach powoduje namnażanie się samosiewek, w tym głównie chwastów. Co w konsekwencji prowadzi do negatywnego oddziaływania na uprawy zasiewane w późniejszym etapie. Zatem zadbanie o jakość i pielęgnację gleby jest tutaj koniecznością.

Uprawa ścierniska wpływa korzystnie na glebę, ograniczając jej wysychanie, utratę odżywczych składników, a tym samym zwiększając jej jakość. Proces te musi być jednak przeprowadzony bardzo dokładnie, uwzględniając całkowite rozdrobnienie pozostałości po zbiorach roślin uprawnych. Dlatego też bardzo ważne jest równomierne przemieszanie gleby z ewentualnymi resztkami i tu z pomocą przychodzą maszyny rolnicze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bronę talerzową. Która na ściernisku sprawdza się najlepiej.